Archív közérdekű adatok

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerültek közzétételre.

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ jogelőd szervei:

  • Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (a továbbiakban: BSZKI)
  • Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (a továbbiakban: ISZKI)
  • BM / IRM Központi Gazdasági Főigazgatóság (a továbbiakban: BM KGF)
  • BM Központi Kórház és Intézményei (a továbbiakban: BM KKI)
  • BM üdülők

I. Szervezeti és személyzeti adatok

1. Az NSZKK jogelőd szervei által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége, alapító okirata és kezelő szervének tagjai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 8.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI nem alapított közalapítványt.
ISZKI
BM KGF
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

2. Az NSZKK jogelőd szervei által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 9.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI nem alapított költségvetési szervet.
ISZKI
BM KGF
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

3. Az NSZKK jogelőd szervei által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 10.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI nem alapított lapot.
ISZKI
BM KGF
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

4. Az NSZKK jogelőd szervei felettes, illetve felügyeleti szerveinek hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége és az ügyfélfogadás rendje

Jogalap:  Infotv. 1. sz. melléklet I. 11.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI felettes, illetve felügyeleti szerveinek archív adatai (2016. december 31-ig érvényes adatok)
ISZKI
A BM KGF
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.


 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Az NSZKK jogelőd szerveinek feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök (2016. december 31-ig érvényes adatok)
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

2. Az NSZKK jogelőd szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzata

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKI
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

3. Az NSZKK jogelőd szervei szervezeti elemeinek ügyrendjei

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKI
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

4. Az NSZKK jogelőd szerveinek adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKI
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

5. Az NSZKK jogelőd szervei által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 5.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKI
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

6. Az NSZKK jogelőd szervei által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 6.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI által fenntartott adatbázisai, illetve azok leíró adatai:

  • Daktiloszkópiai nyilvántartás, a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló a 2009. évi XLVII. törvény (Bnytv.) 37.§ - 51.§, továbbá a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. §-a alapján
  • DNS-profil-nyilvántartás, a Bnytv 52.§ - 66.§, továbbá a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. §-a alapján

ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

7. Az NSZKK jogelőd szervei adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásainak azonosító adatai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 6.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI által a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi nyilvántartásába bejelentett adatkezelések

  • NAIH-53767/2012 - biometrikus adatokat tartalmazó adatkezelés (DNS-minta, valamint ujj- és tenyérnyomat nyilvántartás)
  • NAIH-64955/2013 - objektumvédelmi kamerarendszer adatkezelése
  • NAIH-109663/2016 - központi objektumba belépő személyek adatainak adatkezelése

ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

8. Az NSZKK jogelőd szervei nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mérték

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 7.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKI
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

9. Az NSZKK jogelőd szerveinek hirdetményei, közleményei

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 10.
Frissítés rendje: folyamatosan (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKI
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

10. Az NSZKK jogelőd szervei által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 11.
Frissítés rendje: folyamatosan (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKI
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

11. Az NSZKK jogelőd szerveinél végzett, alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 12.
Frissítés rendje: a vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKI
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

12. Az NSZKK jogelőd szerveinek tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 14.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKI
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

13. Az NSZKK jogelőd szerveinek közérdekű adataival kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 15.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKI
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

14. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az NSZKK jogelőd szerve az egyik szerződő fél

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 16.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI nem kötött közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződést.
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

15. Az NSZKK jogelőd szervei kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek és egyéb adatok

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 17., 19-25.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI ilyen jellegű szerződési feltételeket nem szabott.
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.


III. Gazdálkodási adatok

1. Az NSZKK jogelőd szerveinek éves (elemi) költségvetései

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 10 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKIISZKIBM KGFBM KKIBM Üdülők
2016. év2016. év---
2015. év2015. év---
2014. év2014. év---
2013. év2013. év---
2012. év2012. év---
2011. év2011. év---
2010. év2010. év---
2009. év2009. év2009. év-2009. év
2008. év2008. év2008. év-2008. év
2007. év2007. év2007. év2007. év2007. év

2. Az NSZKK jogelőd szerveinek éves költségvetése végrehajtásáról készített beszámolói

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 10 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKIISZKIBM KGFBM KKIBM Üdülők
2016. év2016. év---
2015. év2015. év---
2014. év2014. év---
2013. év2013. év---
2012. év2012. év---
2011. év2011. év---
2010. év2010. év---
2009. év2009. év2009. év-2009. év
2008. év2008. év2008. év-2008. év
2007. év2007. év2007. év2007. év2007. év

3. Az NSZKK jogelőd szerveinek számviteli törvény szerinti beszámolói

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 10 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKIISZKI

2016. év
I. negyedév

2016. év
II. negyedév

2016. év
III. negyedév

2016. év
IV. negyedév
2016. év
I. negyedév

2016. év
II. negyedév

2016. év
III. negyedév
2016. év
IV. negyedév
2015. év
I. negyedév
2015. év
II. negyedév
2015. év
III. negyedév
2015. év
IV. negyedév
2015. év
I. negyedév
2015. év
II. negyedév
2015. év
III. negyedév
2015. év
IV. negyedév
2014. év
I. negyedév
2014. év
II. negyedév
2014. év
III. negyedév
2014. év
IV. negyedév
2014. év
I. negyedév
2014. év
II. negyedév
2014. év
III. negyedév
2014. év
IV. negyedév
2013. év
I. negyedév
2013. év
II. negyedév
2013. év
III. negyedév
2013. év
IV. negyedév
2013. év
I. negyedév
2013. év
II. negyedév
2013. év
III. negyedév
2013. év
IV. negyedév
2012. év
I. negyedév
2012. év
II. negyedév
2012. év
III. negyedév
2012. év
IV. negyedév
2012. év
I. negyedév
2012. év
II. negyedév
2012. év
III. negyedév
2012. év
IV. negyedév
2011. év
I. negyedév
2011. év
II. negyedév
2011. év
III. negyedév
2011. év
IV. negyedév
2011. év
I. negyedév
2011. év
II. negyedév
2011. év
III. negyedév
2011. év
IV. negyedév
2010. év
I. negyedév
2010. év
II. negyedév
2010. év
III. negyedév
2010. év
IV. negyedév
2010. év
I. negyedév
2010. év
II. negyedév
2010. év
III. negyedév
2010. év
IV. negyedév
2009. év
I. negyedév
2009. év
II. negyedév
2009. év
III. negyedév
2009. év
IV. negyedév
2009. év
I. negyedév
2009. év
II. negyedév
2009. év
III. negyedév
2009. év
IV. negyedév
2008. év
I. negyedév
2008. év
II. negyedév
2008. év
III. negyedév
2008. év
IV. negyedév
2008. év
I. negyedév
2008. év
II. negyedév
2008. év
III. negyedév
2008. év
IV. negyedév
2007. év
I. negyedév
2007. év
II. negyedév
2007. év
III. negyedév
2007. év
IV. negyedév
2007. év
I. negyedév
2007. év
II. negyedév
2007. év
III. negyedév
2007. év
IV. negyedév
BM KGFBM KKI
2009. év
I. negyedév
2009. év
II. negyedév
2009. év
III. negyedév
2009. év
IV. negyedév
2009. év
I. negyedév
2009. év
II. negyedév
2009. év
III. negyedév
2009. év
IV. negyedév
2008. év
I. negyedév
2008. év
II. negyedév
2008. év
III. negyedév
2008. év
IV. negyedév
2008. év
I. negyedév
2008. év
II. negyedév
2008. év
III. negyedév
2008. év
IV. negyedév
2007. év
I. negyedév
2007. év
II. negyedév
2007. év
III. negyedév
2007. év
IV. negyedév
2007. év
I. negyedév
2007. év
II. negyedév
2007. év
III. negyedév
2007. év
IV. negyedév

4. Az NSZKK jogelőd szerveinél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 2.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKI
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

5. Az NSZKK jogelőd szervei vezetőinek és vezető tisztségviselőinek illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai, valamint a költségtérítés összesített összege

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 2.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKI
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

6. Az NSZKK jogelőd szervei egyéb alkalmazottainak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 2.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKI
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

7. Az NSZKK jogelőd szervei által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok (kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond)

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 3.
Frissítés rendje: a döntéshozatalt követő 60 napon belül (előző állapot 5 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKI
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

8. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai és minősített adatok, továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével (A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kel érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy ever számíttt összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.)

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 4.
Frissítés rendje: a döntéshozatalt követő 60 napon belül (előző állapot 5 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKI
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

9. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 5.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKI
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

10. Az NSZKK jogelőd szervei által nem alapfeladatai ellátására (különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 6.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKI
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

11. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 7.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

BSZKI
ISZKI
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

12. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 8.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissít&eacu