Archív közérdekű adatok

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerültek közzétételre.

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ jogelőd szervei:

  • Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (a továbbiakban: BSZKI) - megszűnés ideje: 2016. december 31.
  • Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (a továbbiakban: ISZKI) - megszűnés ideje: 2016. december 31.
  • BM / IRM Központi Gazdasági Főigazgatóság (a továbbiakban: BM KGF) - megszűnés ideje: 2009. december 31.
  • BM Központi Kórház és Intézményei (a továbbiakban: BM KKI) - megszűnés ideje: 2007. június 30.
  • BM üdülők - megszűnés ideje: 2009. december 31.

I. Szervezeti és személyzeti adatok


Az NSZKK jogelőd szerveivel kapcsolatos szervezeti és személyzeti adatok Infotv-ben meghatározott megjelenítési és megőrzési ideje lejárt, ezért az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek. 


 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Az NSZKK jogelőd szerveivel kapcsolatos, tevékenységre és működésre vonatkozó adatok Infotv-ben meghatározott megjelenítési és megőrzési ideje lejárt, ezért az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek. 


III. Gazdálkodási adatok

1. Az NSZKK jogelőd szerveinek éves (elemi) költségvetései

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 10 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2018. április 04.

BSZKIISZKIBM KGFBM KKIBM Üdülők
2016. év2016. év---
2015. év2015. év---
2014. év2014. év---
2013. év2013. év---
2012. év2012. év---
2011. év2011. év---
2010. év2010. év---
2009. év2009. év2009. év-2009. év
A 2008. évi adatok nem állnak rendelkezésre

2. Az NSZKK jogelőd szerveinek éves költségvetése végrehajtásáról készített beszámolói

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 10 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2018. április 04.

BSZKIISZKIBM KGFBM KKIBM Üdülők
2016. év2016. év---
2015. év2015. év---
2014. év2014. év---
2013. év2013. év---
2012. év2012. év---
2011. év2011. év---
2010. év2010. év---
2009. év2009. év2009. év-2009. év
2008. év2008. év2008. év-2008. év

3. Az NSZKK jogelőd szervei által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok (kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond)

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 3.
Frissítés rendje: a döntéshozatalt követő 60 napon belül (előző állapot 5 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI által nyújtott támogatások adatai:

Az ISZKI vonatkozásában ilyen jellegű támogatásra nem került sor.
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai és minősített adatok, továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével (A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kel érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy ever számíttt összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.)

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 4.
Frissítés rendje: a döntéshozatalt követő 60 napon belül (előző állapot 5 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI által kötött, ötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű szerződések adatai:

Az ISZKI által kötött, ötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű szerződések adatai:

A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 5.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI vonatkozásában nem került sor ilyen jellegű pályázat kiírására.
Az ISZKI vonatkozásában nem került sor ilyen jellegű pályázat kiírására.
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

6. Az NSZKK jogelőd szervei által nem alapfeladatai ellátására (különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 6.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI által nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:

Az ISZKI vonatkozásában ilyen jellegű kifizetésre nem került sor.
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 7.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI vonatkozásában az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, arra vonatkozó szerződések, illetve a 100 millió forint feletti EU-s társfinanszírozással lebonyolított pályázat alapján történő kifizetések:

Az ISZKI vonatkozásában ilyen jellegű fejlesztésre nem került sor.
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.