Toxikológiai Szakértői Intézet projektzáró konferenciája 2018. május 29.

2018.06.07.
Toxikológiai Szakértői Intézet projektzáró konferenciája 2018. május 29.

Beszámoló a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Toxikológiai Szakértői Intézetének projektzáró konferenciájáról

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Toxikológiai Szakértői Intézete „Igazságügyi toxikológia a bűnüldözés szolgálatában” címmel 2018. május 29-én tartotta félnapos zárókonferenciáját az ORFK Nemzetközi Oktatási Központjában. A rendezvényt a „Hazai és nemzetközi szakmai információcsere és együttműködés” című, 2017. január 1-je és 2018. június 30-a között zajló projekt[1] keretében a Belső Biztonsági Alap támogatta. A konferencia elsősorban az intézetet kirendelő nyomozóhatóságok (rendőrség, ügyészség) és bíróságok képviselői számára került meghirdetésre, de meghívást kaptak más toxikológiai laboratóriumok vezetői, valamint az NSZKK intézeteinek igazgatói is.

A rendezvényt Lontai Márton, az NSZKK Bűnügyi Igazságügyi Szakértői Igazgatóságának vezetője nyitotta meg a mintegy 71 regisztrált résztvevő előtt. Az ülésen elnöklő dr. Süvegh Gábor, a Toxikológiai Szakértői Intézet igazgatója bemutatta a szakmai programot összegző 29 oldalas kiadványt, amelyet minden résztvevő kézhez kapott. Ezt követően az intézet szakértői, Dobos Adrienn, dr. Hidvégi Előd osztályvezető, dr. Fábián Péter és dr. Kerner Ágnes osztályvezető tartottak 25-25 perces előadást az igazságügyi toxikológiai elemzés feladatairól, folyamatáról, tendenciáiról, az igazságügyi toxikológus szakértő által megválaszolható legfontosabb kirendelői kérdésekről, a mintavétel és mintatárolás kérdéseiről, illetve egyedi mérgezéses esetekről. Mondanivalójukban összesítették a projekt keretében tett konferencialátogatások során hallott új ismereteket, nemzetközi tapasztalatokat is. Kiemelték, hogy az új kábítószerek és pszichoaktív anyagok fogyasztásának vizsgálata során is tetten érhető a határon átnyúló szervezett bűnözéssel való kapcsolat. Az előadások után a hallgatóság is kérdezhetett. Az eseményt dr. Somogyi Gábor Pál, az intézet 2004 és 2018 között regnáló korábbi igazgatója zárta be.

A projekt ún. „másodlagos célcsoportja” – többek között az Országos Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Nyomozó Iroda, Budapesti Rendőr-főkapitányság, Fővárosi Törvényszék és a megyei rendőrkapitányságok munkatársai – kérdőíven értékelte az előadásokat és a rendezvényt, ennek eredménye magas elégedettséget mutatott. Eszerint a zárórendezvény a kirendelők speciális nézőpontjaihoz illeszkedő, eredményes közvetlen visszacsatolás volt, amelyet a kábítószerek és új pszichoaktív anyagok elleni küzdelemben hasznosíthatnak.

A Belügyminisztérium (BM) az európai uniós Belső Biztonsági Alap (BBA) terhére „Méltányosság és Biztonság” mottóval tett közzé pályázati lehetőséget 2016-ban „A nemzetközi bűnügyi adat-, információ csere terén a személyes részvétel és együttműködés fokozása címmel”[2]. A felhívásra a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK) egyik jogelődje, az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (ISZKI) 2016. augusztusában nyújtott be kérelmet annak érdekében, hogy igazságügyi toxikológiai vizsgálatokat végző, a kábítószerekkel összefüggő szakértői vizsgálatokban fontos feladatot ellátó intézete, az Országos Toxikológiai Intézet szakembereinek tudományos mobilitását fokozza. A BM felelős hatósága, a Támogatás-koordinációs Főosztály 2017. február 1-én kelt döntésével 100 %-os, 9 742 525 millió forint értékű támogatásban részesítette a programot. A szakmai megvalósítás szerint a hazai és nemzetközi konferenciákon való személyes részvétellel alkalom nyílt a nagy számban felbukkanó új drogokkal kapcsolatos tapasztalatcserére, kutatási eredmények megosztására, hazai és nemzetközi együttműködések kimunkálására. Amíg azonban a klasszikus kábítószerek toxikológiai szempontból viszonylag jól ismertek, addig a nagy számban megjelenő új „designer drogok” hatástana, biológiai mintákban előforduló bomlástermékeik nagyrészt ismeretlenek. A külföldi szaktudományos fórumok által kínált gyors és közvetlen információszerzés különösképpen olyan vegyületek esetében fontos, amelyek Európában, ill. a szomszédos országokban már megjelentek, és itthon is várható felbukkanásuk (pl. fentanil-származékok). A szakmai program szerint az intézet 10 szakembere négy külföldi és a két hazai konferenciára látogatott el, melyből 5 nemzetközi volt. A legtöbb szakértő legalább két fórumra jutott el. A saját eredmények minden fórumon bemutatásra kerültek. Kiemelésre érdemes az a lehetőség, hogy toxikológus szakértők 2017. májusában első alkalommal vehettek részt a(z) European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) Drugs Working Group (Kábítószer Munkacsoport) 23., éves találkozóján. Az igazságügyi toxikológusok idei világfórumának számító, a Society of Forensic Toxicologists (SOFT) és a The International Association of Forensic Toxicologists által meghirdetett, 2018. januárjában megrendezett konferencián való látogatás sem volt kisebb jelentőségű, ahol nemzetközi kooperációban készült prezentáció is képviselte az NSZKK-t.

[1] Projekt azonosító: BBA-5.2.1/2-16-2016-00001

[2] XIV. BM fejezet 20/20/1, Belső Biztonsági Alap előirányzat