Archív közérdekű adatok

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerültek közzétételre.

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ jogelőd szervei:

  • Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (a továbbiakban: BSZKI) - megszűnés ideje: 2016. december 31.
  • Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (a továbbiakban: ISZKI) - megszűnés ideje: 2016. december 31.
  • BM / IRM Központi Gazdasági Főigazgatóság (a továbbiakban: BM KGF) - megszűnés ideje: 2009. december 31.
  • BM Központi Kórház és Intézményei (a továbbiakban: BM KKI) - megszűnés ideje: 2007. június 30.
  • BM üdülők - megszűnés ideje: 2009. december 31.

I. Szervezeti és személyzeti adatok

1. Az NSZKK jogelőd szervei által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége, alapító okirata és kezelő szervének tagjai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 8.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI nem alapított közalapítványt.
Az ISZKI nem alapított közalapítványt.
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

2. Az NSZKK jogelőd szervei által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 9.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI nem alapított költségvetési szervet.
Az ISZKI nem alapított költségvetési szervet.
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

3. Az NSZKK jogelőd szervei által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 10.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI nem alapított lapot.
Az ISZKI nem alapított lapot.
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

4. Az NSZKK jogelőd szervei felettes, illetve felügyeleti szerveinek hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége és az ügyfélfogadás rendje

Jogalap:  Infotv. 1. sz. melléklet I. 11.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI felettes, illetve felügyeleti szerveinek archív adatai (2016. december 31-ig érvényes adatok)
Az ISZKI felettes, illetve felügyeleti szerveinek archív adatai (2016. december 31-ig érvényes adatok)
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.


 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Az NSZKK jogelőd szerveinek feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök (2016. december 31-ig érvényes adatok)
Az ISZKI feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök (2016. december 31-ig érvényes adatok)
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

2. Az NSZKK jogelőd szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzata

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI Szervezeti és Működési Szabályzata (hatályos: 2016. december 31-ig)
Az ISZKI Szervezeti és Működési Szabályzata (hatályos: 2016. december 31-ig)
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

3. Az NSZKK jogelőd szervei szervezeti elemeinek ügyrendjei

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI szervezeti elemeinek ügyrendjei

Az ISZKI szervezeti elemeinek ügyrendjei

A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

4. Az NSZKK jogelőd szerveinek adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI az Országos Rendőr-főkapitányság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát alkalmazta 2016. december 31-ig.
Az ISZKI adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (hatályos: 2016. december 31-ig)
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

5. Az NSZKK jogelőd szervei által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 5.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI nem nyújtott közszolgáltatást (2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig érvényes adatok alapján).
Az ISZKI nem nyújtott közszolgáltatást (2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig érvényes adatok alapján).
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

6. Az NSZKK jogelőd szervei által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 6.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI által fenntartott adatbázisok, illetve azok leíró adatai (2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig érvényes adatok alapján):

  • Daktiloszkópiai nyilvántartás, a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló a 2009. évi XLVII. törvény (Bnytv.) 37.§ - 51.§, továbbá a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. §-a alapján
  • DNS-profil-nyilvántartás, a Bnytv 52.§ - 66.§, továbbá a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. §-a alapján

Az ISZKI nem tartott fenn adatbázisokat (2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig érvényes adatok alapján).
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

7. Az NSZKK jogelőd szervei adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásainak azonosító adatai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 6.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI által a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi nyilvántartásába bejelentett adatkezelések

  • NAIH-53767/2012 - biometrikus adatokat tartalmazó adatkezelés (DNS-minta, valamint ujj- és tenyérnyomat nyilvántartás)
  • NAIH-64955/2013 - objektumvédelmi kamerarendszer adatkezelése
  • NAIH-109663/2016 - központi objektumba belépő személyek adatainak adatkezelése

Az ISZKI nem rendelkezett a NAIH adatvédelmi nyilvántartásába bejelentett adatkezeléssel (2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig érvényes adatok alapján).
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

8. Az NSZKK jogelőd szervei nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 7.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI nem jelentetett meg nyilvános kiadványt.
Az ISZKI nem jelentetett meg nyilvános kiadványt.
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

9. Az NSZKK jogelőd szerveinek hirdetményei, közleményei

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 10.
Frissítés rendje: folyamatosan (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI hirdetményei, közleményei:
Az ISZKI hirdetményei, közleményei:
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

10. Az NSZKK jogelőd szervei által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 11.
Frissítés rendje: folyamatosan (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI önálló pályázatot nem írt ki, honlapján az alábbi álláspályázatok kerültek megjelenítésre:

Az ISZKI az alábbi pályázatokat írta ki (2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig érvényes adatok alapján):

Az ISZKI honlapján továbbá az alábbi álláspályázatok kerültek megjelenítésre:

A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

11. Az NSZKK jogelőd szerveinél végzett, alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 12.
Frissítés rendje: a vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI-nál nem végeztek alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatot, ellenőrzést (2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig érvényes adatok alapján).
Az ISZKI-nél nem végeztek alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatot, ellenőrzést (2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig érvényes adatok alapján).
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

12. Az NSZKK jogelőd szerveinek tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 14.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI vonatkozásában ilyen statisztika nem került megjelenítésre.
Az ISZKI ügyforgalmával kapcsolatos statisztikai adatok

A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

13. Az NSZKK jogelőd szerveinek közérdekű adataival kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 15.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI 2016. évi személyes és közérdekű adatokra vonatkozó megkereséseinek statisztikai adatai
Az ISZKI nem rendelkezik 2016. évre vonatkozó, ilyen jellegű statisztikai kimutatással.
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

14. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az NSZKK jogelőd szerve az egyik szerződő fél

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 16.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI nem kötött közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződést.
Az ISZKI nem kötött közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződést.
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

15. Az NSZKK jogelőd szervei kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek és egyéb adatok

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 17., 19-25.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI ilyen jellegű szerződési feltételeket nem szabott.
Az ISZKI ilyen jellegű szerződési feltételeket nem szabott.
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.


III. Gazdálkodási adatok

1. Az NSZKK jogelőd szerveinek éves (elemi) költségvetései

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 10 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2018. június 1.

BSZKIISZKIBM KGFBM KKIBM Üdülők
2016. év2016. év---
2015. év2015. év---
2014. év2014. év---
2013. év2013. év---
2012. év2012. év---
2011. év2011. év---
2010. év2010. év---
2009. év2009. év2009. év-2009. év
A 2008. évi adatok nem elérhetőek
2007. év2007. év2007. év2007. év2007. év

2. Az NSZKK jogelőd szerveinek éves költségvetése végrehajtásáról készített beszámolói

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 10 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2018. április 04.

BSZKIISZKIBM KGFBM KKIBM Üdülők
2016. év2016. év---
2015. év2015. év---
2014. év2014. év---
2013. év2013. év---
2012. év2012. év---
2011. év2011. év---
2010. év2010. év---
2009. év2009. év2009. év-2009. év
2008. év2008. év2008. év-2008. év
2007. év2007. év2007. év2007. év2007. év

3. Az NSZKK jogelőd szerveinek számviteli törvény szerinti beszámolói

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 10 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2018. június 1.

A korábban megjelenített adatok 29200/912-19/2018. ált. iktatószámú Intézkedési Terv 3. b) rész 3. pontja alapján törlésre kerültek.

4. Az NSZKK jogelőd szerveinél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 2.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2018. június 1.

Az adatok nem elérhetőek.

5. Az NSZKK jogelőd szervei vezetőinek és vezető tisztségviselőinek illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai, valamint a költségtérítés összesített összege

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 2.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2018. június 1.

Az adatok nem elérhetőek.

6. Az NSZKK jogelőd szervei egyéb alkalmazottainak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 2.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2018. június 1.

Az adatok nem elérhetőek.

7. Az NSZKK jogelőd szervei által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok (kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond)

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 3.
Frissítés rendje: a döntéshozatalt követő 60 napon belül (előző állapot 5 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI által nyújtott támogatások adatai:

Az ISZKI vonatkozásában ilyen jellegű támogatásra nem került sor.
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

8. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai és minősített adatok, továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével (A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kel érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy ever számíttt összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.)

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 4.
Frissítés rendje: a döntéshozatalt követő 60 napon belül (előző állapot 5 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI által kötött, ötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű szerződések adatai:

Az ISZKI által kötött, ötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű szerződések adatai:

A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

9. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 5.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI vonatkozásában nem került sor ilyen jellegű pályázat kiírására.
Az ISZKI vonatkozásában nem került sor ilyen jellegű pályázat kiírására.
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

10. Az NSZKK jogelőd szervei által nem alapfeladatai ellátására (különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 6.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI által nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:

Az ISZKI vonatkozásában ilyen jellegű kifizetésre nem került sor.
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

11. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 7.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. november 15.

A BSZKI vonatkozásában az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, arra vonatkozó szerződések, illetve a 100 millió forint feletti EU-s társfinanszírozással lebonyolított pályázat alapján történő kifizetések:

Az ISZKI vonatkozásában ilyen jellegű fejlesztésre nem került sor.
A BM KGF 2009. december 31-ével szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM KKI 2007. június 30-ával szűnt meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.
A BM üdülők 2009. december 31-ével szűntek meg, az ilyen jellegű közérdekű adatok már nem elérhetőek.

12. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 8.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2018. június 1.

Az adatok nem elérhetőek.