Jogi segédletek

Kábítószerek vizsgálatával összefüggő jogi segédletek

 

1. Designer drogok jogi besorolása
A Magyarországon megjelent, a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központjának Korai Jelzőrendszerébe (EMCDDA EWS) 2005 óta bejelentett anyagok büntetőjogi vonatkozású besorolása - a 2021. március 1. napján hatályos jogszabályok szerint

ÚJDONSÁG: A designer drogok jogi besorolásához készített függelékben egy helyen szerepelnek azok a vegyületek, amelyeknek a nemzetközi egyezmények jegyzékére kerülése hazánkban külön törvénnyel került kihirdetésre, és nem találhatók meg egységes szerkezetben az egyezményeket kihirdető jogszabályokban vagy a Gyógyszertörvényben. A függelék a letölthető dokumentum utolsó két oldalán található, tartalmazza a 2020. CLIII. és 2020. CLIV. törvényekkel kihirdetett, 2021. január 1. napjától hatályos változásokat is.

2. Segédlet a feketepiaci kábítószer-készítmények mennyiségének csekély, jelentős, illetve különösen jelentős mennyiség határnak megfelelő meghatározásához (a jogelőd Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet által közölt hatóanyag-tartalom adatok figyelembe vételével)

3. Tájékoztató a delta-9-THC csekély és jelentős mennyiségére vonatkozó jogszabályváltozásból adódó szakértői kérdésekről

4. Az új pszichoaktív anyagok jegyzékét („C-listát”) tartalmazó, 2012. április 3-tól hatályba lépett, 66/2012. számú Kormányrendelet kémiai hátterének magyarázója

5. dr. Ujváry István ismertetője a 66/2012. Korm. rendelet 2013. július 15-től hatályos változatához