Felettes és felügyeleti szervek

Irányító szerv

 • név: Belügyminisztérium 
 • székhely: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
 • telefonszám: +36 (1) 441-1000
 • telefaxszám: -
 • postacím: 1903 Budapest, Pf. 314.
 • elektronikus levélcím:
 • honlap: www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Ügyfélszolgálati elérhetőségei:

 • telefonszám: 1818 ; külföldről: +36 (1) 550-1858
 • telefaxszám: -
 • postacím: Belügyminisztérium Ügyfélszolgálat, 1903 Budapest, Pf. 314.
 • elektronikus levélcím: -
 • ügyfélfogadás helye: 1051 Budapest, Nádor u. 2. (Eligazítónál)
 • ügyfélfogadás rendje: hétfőn 13:00-16:00, szerdán 9:00-12:00, 13:00-16:00

(érvényes: 2021. augusztus 2-ától)


Egyes irányító jogköröket gyakorló szerv, valamint az igazságügyi szakértői névjegyzéket, mint közhiteles hatósági nyilvántartás vezető szerv 

 •  név: Igazságügyi Minisztérium 
 • székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
 • telefonszám: +36 (1) 795-1000
 • telefaxszám: +36 (1) 550-3947
 • postacím: 1357 Budapest, Pf. 2.
 • elektronikus levélcím:
 • honlap: www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium

Ügyfélszolgálati elérhetőségei:

 • telefonszám: +36 (1) 795-8333
 • telefaxszám: -
 • postacím: 1357 Budapest, Pf. 2.
 • elektronikus levélcím: -
 • ügyfélfogadás helye: -
 • ügyfélfogadás rendje: -

(érvényes: 2021. augusztus 2-ától)


Egyes irányító jogköröket gyakorló szerv

 •  név: Országos Rendőr-főkapitányság 
 • székhely: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
 • telefonszám: +36 (1) 443-5500
 • telefaxszám: -
 • postacím: 1903 Budapest, Pf. 314.
 • elektronikus levélcím: -
 • honlap: www.police.hu

Ügyfélszolgálati elérhetőségei:

 • név: Országos Rendőr-főkapitányság Központi Panasziroda
 • telefonszám: -
 • telefaxszám: +36 (1) 462-7499
 • postacím: 1903 Budapest, Pf. 314/15.
 • elektronikus levélcím:
 • ügyfélfogadás helye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6. Központi Panasziroda
 • ügyfélfogadás rendje: 0-24

(érvényes: 2021. augusztus 2-ától)


Szakértői nyilvántartó szerv feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szerv

 •  név: Legfőbb Ügyészség 
 • székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16.
 • telefonszám: +36 (1) 354-5500
 • telefaxszám: -
 • postacím: 1372 Budapest, Pf. 438.
 • elektronikus levélcím: -
 • honlap: www.ugyeszseg.hu

(érvényes: 2021. augusztus 2-ától)


Igazságügyi szakértők szakmai, fegyelmi és etikai felügyeletét ellátó köztestület

 •  név: Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 
 • székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 47.
 • telefonszám: +36 (1) 898-0335
 • telefaxszám: -
 • postacím: -
 • elektronikus levélcím:
 • honlap: https://miszk.hu/

(érvényes: 2021. augusztus 2-ától)


Személyes adatok, továbbá közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelésével érintett felügyeleti szerv

 •  név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 • székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • telefonszám: +36 (1) 391-1400
 • telefaxszám: +36 (1) 391-1410
 • postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • elektronikus levélcím:
 • honlap: https://naih.hu/

Ügyfélszolgálati elérhetőségei:

 • telefonszám: +36 (1) 391-1400
 • telefaxszám: +36 (1) 391-1410
 • postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • elektronikus levélcím:
 • ügyfélfogadás helye: előzetes bejelentkezés alapján a NAIH székhelyén
 • ügyfélfogadás rendje: kedden 9:00-12:00, 13:00-16:00; csütörtökön 9:00-12:00, 13:00-16:00

(érvényes: 2021. augusztus 2-ától)


Minősített adatok kezelését felügyelő szerv

 •  név: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Biztonsági Felügyelet 
 • székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 11/B.
 • telefonszám: +36 (1) 391-1862
 • telefaxszám: +36 (1) 391-1889
 • postacím: 1399 Budapest, Pf. 710/50.
 • elektronikus levélcím:
 • honlap: https://www.nbf.hu/

(érvényes: 2021. augusztus 2-ától)


Elektronikus információbiztonságot felügyelő szerv

 •  név: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet 
 • székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 32-34.
 • telefonszám: +36 (1) 325-7672
 • telefaxszám: +36 (1) 336-4886
 • postacím: 1399 Budapest, Pf. 710/37.
 • elektronikus levélcím:
 • honlap: https://nki.gov.hu/

(érvényes: 2021. augusztus 2-ától)


A közérdekű adat közzétételével kapcsolatos technikai részletek

 • Jogalap: 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet I. 11.
  • A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
 • Frissítés rendje: változásokat követően azonnal
 • Megőrzés: előző állapot 1 évig archívumban tartásával
 • Archív adatok elérése: https://www.nszkk.gov.hu/kozerdeku/archiv/felettes-szervek

A közzétett adatok utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2021.08.02.