Költségvetési támogatások

A 2022. november 29-ét követően nyújtott költségvetési támogatások adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 37/C. §., valamint a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól szóló 499/2022. (XII.8.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a Központi Információs Közadat-nyilvántartás honlapján (https://kif.gov.hu/) érhetőek el.

Az adatokat az Infotv. 37/C. § (1) bekezdése alapján kéthavonta kell frissíteni, legalább 10 évig történő megőrzésükről a Központi Információs Közadat-nyilvántartást üzemeltető Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Kft. köteles gondoskodni.

(érvényes: 2022. november 29-től)


Az NSZKK által nyújtott költségvetési támogatások adatai

 • 2022. évi adatok (2022.01.01-tól 2022.11.28-ig)
 • 2021. évi adatok
 • 2020. évi adatok
 • 2019. évi adatok
 • 2018. évi adatok
 • 2017. évi adatok

(érvényes: 2021. július 26-ától)


A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (jogelőd szerv) által nyújtott költségvetési támogatások adatai

(érvényes: 2017. január 1-jétől)


Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (jogelőd szerv) által nyújtott költségvetési támogatások adatai

 • 2016. évi adatok (tárgyévben költségvetési támogatást nem nyújtott)
 • 2015. évi adatok (tárgyévben költségvetési támogatást nem nyújtott)

  (érvényes: 2017. január 1-jétől)


  A közérdekű adat közzétételével kapcsolatos technikai részletek

  • Jogalap: 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet III. 3. (2022. november 29-ét megelőző adatokra)
   • A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
  • Frissítés rendje: a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
  • Megőrzés: közzétételt követő 5 évig
  • Archív adatok elérése: a közzétételi egység tartalma a megőrzési időn belül folyamatosan megjelenítendő
  • Lejárt megőrzési idejű archív adatok elérése: a közzétételi egységgel kapcsolatban még nem került sor archív adatok átadására a központi elektronikus jegyzék kezelőjének (www.kozadat.hu)

  A közzétett adatok utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2021.07.26.