Költségvetési támogatások

Jogalap: 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet III. 3.

  • A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Frissítés rendje: a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
Megőrzés: közzétételt követő 5 évig

Frissítve: 2021.07.26.


NSZKK költségvetési támogatások

  • 2021. évi adatok
  • 2020. évi adatok
  • 2019. évi adatok
  • 2018. évi adatok
  • 2017. évi adatok

Jogelőd szervek (BSZKI, ISZKI) közérdekű adatai

2016. évi adatok

  • Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (BSZKI) - tárgyévben költségvetési támogatást nem nyújtott
  • Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (ISZKI) - tárgyévben költségvetési támogatást nem nyújtott

2015. évi adatok

  • Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (BSZKI) - tárgyévben költségvetési támogatást nem nyújtott
  • Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (ISZKI) - tárgyévben költségvetési támogatást nem nyújtott

Az NSZKK jogelőd szerveivel kapcsolatos közérdekű adatok 2017. július 1-jétől voltak megjelenítve a honlapon az "Archív közérdekű adatok" menüpontban, a lejárt megőrzési idejű közérdekű adatok törlésére 2021. július 28-án került sor.