Ügyfélszolgálat

Jogalap: 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet I. 1., 4.

  • A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
  • A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend 

Frissítés rendje: változásokat követően azonnal
Megőrzés: előző állapot törlendő

Frissítve: 2022.08.24.


A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ szakértői, valamint szaktanácsadói ügyek vonatkozásában  nem tart fenn ügyfélszolgálatot .


Az NSZKK feladatkörét érintő  közérdekű adatigénylések, illetve személyes adatok kezelésével  összefüggő tájékoztatásra irányuló kérelmek beadására - ügyfélfogadás hiányában - kizárólag az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:

NSZKK Hivatal

dr. Peitler Péter hivatalvezető 
Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 5.

Postacím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Városi telefon: (06 1) 477-2194
BM telefon: 18-595
Városi fax: (06 1) 477-2191
BM fax: 18-291
E-mail:
Állami Futárszolgálat címzés: NSZKK
Hivatali Kapu KRID: 105147968  
Hivatali alkapu: NSZKK


Adatvédelmi tisztviselő 2022. január 1-től:
Mayer és Társai Ügyvédi Iroda

Dr. Mayer Erika
Levelezési cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 38.
Városi telefonszám: (06 1) 340-4151
E-mail: