Adó- és Könyvszakértői Intézet

Adó- és Könyvszakértői Intézet

NAH akkreditáció: -

Az intézetről:

Az Adó- és Könyvszakértői Intézet alapvető feladata a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóságok, közigazgatási szervek, választott bíróságok, illetve jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése vagy megkeresése alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése. Az intézet megbízás alapján is felkérhető szakvéleményadásra, amennyiben az a közfeladatok elvégzését nem akadályozza és a rendelkezésre álló kapacitások erre lehetőséget adnak.

Kiemelt szakmai rendezőelvünk a kirendelők, az ellenérdekű felek és a megbízók tárgyilagos, alapos szakmai ismereteken nyugvó, pártatlan követelmény elvárása.

A főbb vizsgálati területek mind a büntető, mind a polgári ügyekben való szakértői közreműködésre kiterjednek, melyek lehetnek:

  • gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények kapcsán a rendelkezésre álló kompetenciakörökben történő vizsgálat;
  • gazdálkodó szervezetek, (költségvetési szervek is), magánszemélyek egymás közötti jogviszonyából eredően gazdasági, pénzügyi elszámolások, gazdálkodás mikéntjének vizsgálata, kárszámítások módszerének, összegszerűségének vizsgálata;
  • számviteli, könyvvezetési szakkérdések, és ezek kapcsolódásai az informatikai rendszerekkel, a számítógépes nyilvántartási programok alkalmazásaival;
  • munkaadók és munkavállalók közötti viták összegszerűségi megállapítása;
  • adók, járulékok, juttatások vizsgálata;
  • költségvetési intézmények gazdálkodásával összefüggő vizsgálatok;
  • pénzintézeti, tőkepiaci, biztosítás területeken végzett vizsgálatok.

Félévszázados felhalmozott szakmai tapasztalat és gyakorlat garanciájával felkészült, a jogrendszerben eljárni tudó, megbízható, korrekt kollektíva áll mind a kirendelők, mind a megbízók rendelkezésére szakértői, technikusi, tisztviselői munkaterületeken egyaránt.

Ennek bizonyítéka, hogy a beérkező ügyek bonyolult, munkaigényes, tételes adatfeldolgozás igényűek, gyakorlati tapasztalatunk része az olyan ügyekben való szakvéleményadás, melyekben előzőleg már két-három vagy több szakértő is vizsgálódott. Szakértőink szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, valamint okleveles könyvvizsgálói, adószakértői oklevéllel, technikusaink pénzügyi és számviteli főiskolai végzettséggel, ill. mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkeznek.

Szakértőink mindemellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézeténél indult „Kriminalisztikai szakjogász képzés” könyvszakértői ismeretek tantárgya oktatásában is részt vesznek. Ennek érdekében folyamatos és nélkülözhetetlen az előadás anyagok folyamatos szakmai aktualizálása, mely mind a szakmai ismeretek, mind az állandóan változó gazdasági (adó, számviteli), jogi és egyéb szabályozások változásának, a vizsgálati módszertan alakulásának tükrében történik.

Fontosnak ítéljük a szakmai kamarákkal való együttműködést, mind a közös szakmai elvek, alkalmazott módszertan területén, mind munkakapcsolatokban.

Az intézet vezetője:

Kosztovics József
Adó- és Könyvszakértői Intézet
igazgató

Az intézet kompetenciái:

  • 10/1. adó- és járulék
  • 10/4. könyvszakértés
Letölthető anyagok:

Az intézet elérhetősége:

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Adó- és Könyvszakértői Intézet

Cím: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefonszám: 18-490
Városi telefonszám: (06 1) 477-2188
BM faxszám: -
Városi faxszám: -
E-mail:
Állami Futárszolgálat címzés: NSZKK