Daktiloszkópiai Szakértői Intézet

Daktiloszkópiai Szakértői Intézet

NAH akkreditáció:

NAH-1-1658/2017 számon bejegyzett, akkreditált vizsgálólaboratórium

Az intézetről:

A Daktiloszkópiai Szakértői Intézet a kriminalisztika tudományának egyik legrégibb alkalmazási területével, az ujj- és tenyérnyomatok vizsgálatával foglalkozik.

A daktiloszkópiai azonosítás azt jelenti, hogy egy bűncselekmény helyszínéről származó, ismeretlen ujj- vagy tenyérnyomtöredék csakis egyetlen egy személlyel azonosítható, kizárva minden más személy lehetőségét.
A nyom azonosításkor nem az ujjon és a tenyéren lévő rajzolatok (azaz közismert ív, hurok vagy örvény), hanem a rajzolatokat alakító bőrfodorszálak ismertetőjelei játsszák a főszerepet. A bőrfodorszálak nem folytonosak, ezek megszakadnak, elágaznak. Lehetnek olyan rövidek, akár egy pont, vagy hosszabbak, mint egy kisebb sziget. Ezeket a bőrfodorszálak ismertetőjeleit sajátossági pontoknak vagy minúciáknak hívják.
Az ujj- és tenyérrajzolatok öröklésmenetének törvényszerűségét pontosan meghatározni még nem sikerült. Azonban az a tény megállapítását nyert, hogy az ujj- és tenyérrajzolatok csak részben állnak genetikai kontroll alatt (pl. a rajzolat típusa és iránya). Van egy részük, ami a magzati élet során a környezeti tényezők (pl. az embrionális epidermisz formája, vastagsága, nyomása és feszültsége, az epidermális sejtek hidratáltsága, az idegvégződések és a véredények elágazása) hatása alatt állnak. Ezek közé tartoznak a rajzolat olyan tulajdonságai, mint minúciák típusai, irányai, száma és elhelyezkedése. A környezeti tényezők sokfélesége hatásának következtében jelenik meg a minúciák rendkívül széleskörű változékonysága. Annak köszönhetően létezik az a fenomén – ujj- és tenyérrajzolat egyedisége és változatlansága.

A helyszíni nyom vizsgálata – az a folyamat, melynek során az ujjnyomatszakértő összegyűjti, feldolgozza és elemzi a helyszíni nyomról rendelkezésére álló összes információt. Ez a folyamat úgy ismeretes, mint a daktiloszkópiai azonosítási metodológia, vagyis ACE–V folyamat (az angol Analysis – analízis, Comparison – összehasonlítás, Evaluation – értékelés és Verification – ellenőrzés szavakból).

Az Analízis során az ujjnyomatszakértőnek el kell döntenie, hogy az adott nyom alkalmas–e az azonosításra vagy nem, vagyis a nyom tartalmaz–e az azonosításhoz szükséges és elégséges minőségi és mennyiségi információt.
Az Összehasonlítás az ismeretlen eredetű azonosításra alkalmas helyszíni nyom és az ismert eredetű ujj- vagy tenyérnyomat egybevetésének folyamata.
Az Értékelés az a folyamat, melynek eredményeként az ujjnyomatszakértő a nyom és a nyomat azonosságát vagy megállapítja, vagy kizárja.
Az Ellenőrzés során a fent felsorolt szakaszokat (analízis, összehasonlítás és értékelés) megismétli egy másik, a vizsgálatot végző szakértőtől független ujjnyomatszakértő, annak érdekében, hogy a daktiloszkópiai vizsgálat menetének és legfőképp eredményének helyessége garantált legyen.

Az Intézet vezetői:

Bánovics Szilvia főtanácsos
Daktiloszkópiai Szakértői Intézet

igazgató, igazságügyi ujjnyomatszakértő


Jakabné Kernács Mariann
Daktiloszkópiai Szakértői Osztály
osztályvezető, igazságügyi ujjnyomatszakértő

Németi Gabriella tanácsos
Személyazonosító és Nyilvántartó Osztály
csoportvezető

Az intézet kompetenciái:

  • 12/5. ujjnyomatszakértés (daktiloszkópia)

Letölthető anyagok:

Az intézet elérhetősége:

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Daktiloszkópiai Szakértői Intézet

Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefonszám: 18-313
Városi telefonszám: (06 1) 477-2150
BM faxszám: 18-196
Városi faxszám: (06 1) 477-2196
E-mail:
Állami Futárszolgálat címzés: NSZKK

Daktiloszkópiai Szakértői Osztály
Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefonszám: 18-313
Városi telefonszám: (06 1) 477-2150
BM faxszám: 18-196
Városi faxszám: (06 1) 477-2196
E-mail:
Állami Futárszolgálat címzés: NSZKK

Személyazonosító és Nyilvántartó Osztály
Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefonszám: 18-160
Városi telefonszám: (06 1) 477-2154
BM faxszám: 18-196
Városi faxszám: (06 1) 477-2196
E-mail:
Állami Futárszolgálat címzés: NSZKK