Részakkreditáció

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (jogelődje az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek, valamint a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet) a 16/2010. EüM rendelet 3. számú mellékletében foglalt feltételeknek eleget téve az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (jogelődje az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) engedélye alapján a szakképzés egyes elemeinek teljesítésére megfelelő rész-akkreditált szakképző helyként mind az Orvosszakértői, a Toxikológiai és a Genetikai Szakértői Intézetben, mind egyes területi intézeteiben elméleti és gyakorlati oktatási tevékenységet is ellát.

Intézeteink az alábbi szakirányú képzésekre kínálnak lehetőséget:

Az oktatáshoz kapcsolódó legfontosabb jogszabályi rendelkezések:

  • 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól
  • 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról