Aktuális projektek

Beszámoló a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ az Európai Unió Belső Biztonsági Alapjától elnyert pályázatairól

A Belügyminisztérium (BM) az európai uniós Belső Biztonsági Alap (BBA) terhére 2016-ban pályázati lehetőséget tett közzé "A nemzetközi bűnügyi adat-, információ csere terén a személyes részvétel és együttműködés fokozása" címmel[1]. A felhívás egyúttal a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2016 végéig szóló szakpolitikai programjához is illeszkedett[2], amelyre a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK) jogelődje 2016. augusztusában nyújtott be kérelmet annak érdekében, hogy az Országos Toxikológiai Intézet szakembereinek tudományos mobilitását fokozza. A felelős hatóság 9,7 millió forint értékű támogatásban részesítette a 2018-ig lezáruló programot[3], amelyet az NSZKK Toxikológiai Szakértői Intézet hajt végre.

A program szerint a hazai és nemzetközi konferenciákon való személyes részvétellel alkalom nyílik a nagyszámú, új droggal kapcsolatos tapasztalatcserére, hazai és nemzetközi együttműködések kimunkálására. A szaktudományos fórumok által kínált közvetlen információcsere különösképpen olyan új, ma még kevésbé ismert, tudatmódosító hatású vegyületek esetében fontos, amelyek Európában már megjelentek, és itthon is várható felbukkanásuk. Az intézet 10 szakembere 4 külföldi és a három hazai konferencián vesz részt. Kiemelésre érdemes az a lehetőség, hogy toxikológus szakértőink 2017. májusában első alkalommal látogathattak el a European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) Drugs Working Group (Kábítószer Munkacsoport) 23., éves találkozójára.

A projekt végén (2018. május‑június) az a célunk, hogy összesítsük valamennyi konferencia tapasztalatait, és az intézetet kirendelő hatóságok részére napra kész, lényegre törő összegzést adjunk az új pszichoaktív anyagok toxikológiai elemzését érintő képességeinkről egy 50 fős zárókonferencia és egy zárókiadvány formájában, amelyeket a kábítószerek és új pszichotróp anyagok elleni, határon átnyúló küzdelemben hasznosíthat a rendőrség.

[1] XIV. BM fejezet 20/20/1, Belső Biztonsági Alap előirányzat
[2] III.3. Beavatkozás (vö.: NDS, VII.3.1/2)
[3] Projekt azonosító: BA-5.2.1/2-16-2016-00001


BSZKI – Forenzikus szakértők és egységek kapacitásfejlesztése

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (2017. január 1-jét megelőzően a jogelőd BSZKI) a Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság (KR GI) Projektirodával mint együttműködő partnerrel közösen, 2016. január 14-én sikeres pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium BBA-5.1.3 számú Belső Biztonsági Alap „A szakpolitikai ciklushoz kapcsolódó súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek munkáját támogató, szakértői funkcióval bíró egységek felderítési, műveleti és reagálási, mobilitást növelő kapacitások fejlesztése” című felhívására.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló BBA-5.1.3-2016-00001 azonosítószámú, „BSZKI – Forenzikus szakértők és egységek kapacitásfejlesztése” című projekt az NSZKK Kábítószervizsgáló Szakértői Intézet (korábban BSZKI Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztály) és a KR Projektiroda részvételével 2016. július 1-jén elindult.

A pályázati kiírásban, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ által elnyert 440.778.079 forintnyi támogatás 75%-át az Európai Unió, 25%-át a Belügyminisztérium általi hozzájárulás teszi ki.

A projekt átfogó célja, a kábítószerek és új pszichoaktív anyagok vonatkozásában a szervezett bűnözés ellen fellépő szervezetekkel történő együttműködés hatékonyságának magyarországi és nemzetközi szintű fejlesztése; az EU tagországok kábítószervizsgáló laboratóriumaival való együttműködés még szorosabbá fűzése, továbbá a gyors adatközlés, adatcsere lehetőségének megvalósítása közvetlen kapcsolaton és az európai kábítószer-monitorozó ügynökségen (EMCDDA) keresztül.

A közel 441.000.000 forintos összköltségvetésű projekt keretében, az Európai Unióba irányuló csempészforgalomban megjelenő (és egyre több országában növekvő veszélyt jelentő), új pszichoaktív szerek megbízható és hatékony laboratóriumi szerkezetazonosítása, mennyiségi meghatározásukra vonatkozóan analitikai módszerek kidolgozása a cél. A projekt további célkitűzése, a nagytételű kábítószer, kábítószer-prekurzor szállítmányokra vonatkozó helyszíni elővizsgálati lehetőségek kiterjesztésével a nyomozó hatóságok munkájának elősegítése. Ezen tevékenységek megvalósításához speciális mintaelőkészítő eszközök, több analitikai nagyműszer beszerzése szükséges.
A megvásárolni kívánt eszközök segítségével kapott mérési eredmények az európai társlaboratóriumok számára is – európai kábítószer-monitorozó ügynökségen keresztül történő megküldésével illetve az európai szakértői intézetek hálózatának (ENFSI) adatbázisaiba beépítve – elérhetővé válnak, ezáltal megkönnyítve a más tagállamok laboratóriumaiban zajló vizsgálatokat is.

A projekteredmények elősegítik az újonnan megjelenő vegyületek azonosítási idejének lerövidítését, az EMCDDA korai jelzőrendszeréhez (EWS) történő bejelentésük felgyorsítását, ezáltal az ott megjelenő Magyarországról származó adatok eddiginél gyorsabb elérhetőségét az EU tagországai számára.
A projekt eredményeként létrejövő fejlesztések hatékonyan hozzájárulnak a szakpolitikai ciklusban prioritásként jelölt szintetikus kábítószer elleni harc fokozásához, az új pszichoaktív anyagok karakterizálási idejének lerövidítéséhez.