Impresszum és szerzői jogok

Domain-név tulajdonos

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

Tartalomfelelős

Lontai Márton főtanácsos, főigazgató

Szerkesztőség

NSZKK Titkársági Osztály

Műszaki kapcsolattartás

A weboldal a OneMedia Kft. által fejlesztett portálrendszer alkalmazásával készült.
Onesoft  


  A Weboldal és a Weboldal tartalmának védelme 

A Weboldal szerzői jogi védelem alá eső tartalma (elsősorban a feltöltött publikációk, módszertani útmutatók, fényképek, segédletek), illetve annak bármely alkotóeleme (különösen szöveg, logó, kép, videó, animáció stb.) - a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szjt. ) szabályozott szabad felhasználás eseteit kivéve - csak az NSZKK főigazgatójának, illetőleg a publikáció készítőjének előzetes, írásos engedélyével használható fel.

Az NSZKK fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, illetve annak megszüntetését kezdeményezze.

A felhasználásnak minden esetben meg kell felelnie a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, így különösen a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az Szjt. rendelkezéseinek.

A Weboldal közleményeinek alapjául szolgáló tények és napi hírek a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.

 A Felhasználó kötelezettségei 

A Felhasználó vállalja, hogy nem hasznosítja a Weboldal adatait, tartalmát, a Weboldalt és az ezekből (ezek bármelyikéből) létrehozott származékos művek egyetlen elemét sem, illetve a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartja.

 Egyéb rendelkezések 

A Felhasználó a Weboldal használatával elfogadja, hogy az NSZKK nem vállal felelősséget a Weboldalon feltüntetett információk felhasználásával összefüggésben keletkezett kárért.