Közérdekű adatok

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerülnek közzétételre

I. Szervezeti és személyzeti adatok

1. Az NSZKK hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot törlésre kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2019. február 25. / Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2020. május 31.

2. Az NSZKK ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 1., 4.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot törlésre kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2018. június 1. / Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2020. május 31.

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ szakértői, valamint szaktanácsadói ügyek vonatkozásában nem tart fenn ügyfélszolgálatot.
Az NSZKK feladatkörét érintő közérdekű adatigénylések, illetve személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatásra irányuló kérelmek beadására - ügyfélfogadás hiányában - kizárólag az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:

dr. Hachbold Attila György főtanácsos
Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefonszám: 18-284
Városi telefonszám: (06 1) 477-2161
BM faxszám: 18-285
Városi faxszám: (06 1) 477-2185
E-mail:
Állami Futárszolgálat címzés: NSZKK 

Adatvédelmi tisztviselő 2021. január 1-jétől:
Nádor Rendszerház Kft

Sipos Győző
Városi telefonszám: (06 1) 470-5000
E-mail: dpo[kukac]nador.hu

2020. december 31-ig:
Mayer és Társai Ügyvédi Iroda

Dr. Mayer Erika
Levelezési cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 38.
Városi telefonszám: (06 1) 340-4151
E-mail: ugyved[kukac]drmayer.hu

3. Az NSZKK szervezeti felépítése

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 2.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot törlésre kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1. / Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2020. május 31.

4. Az NSZKK szervezeti elemeinek feladatai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 2.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot törlésre kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2019. február 25. / Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2020. május 31.

A szervezeti elemek feladatrendszeréről az ügyrendek, szakmai intézetek és osztályok vonatkozásában továbbá az adott intézet/osztály almenüpontja ad részletes tájékoztatást.

5. Az NSZKK szervezeti elemeinek vezetői és elérhetőségi adataik

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 3.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot törlésre kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2020. október 8. / Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2020. október 12.

6. Az NSZKK által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége, alapító okirata és kezelő szervének tagjai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 8.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1. / Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2020. május 31.

Az NSZKK nem alapított közalapítványt.

7. Az NSZKK által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 9.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1. / Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2020. május 31.

Az NSZKK nem alapított költségvetési szervet.

8. Az NSZKK által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 10.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1. / Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2020. május 31.

Az NSZKK nem alapított lapot.

9. Az NSZKK felettes, illetve felügyeleti szerveinek hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége és az ügyfélfogadás rendje

Jogalap:  Infotv. 1. sz. melléklet I. 11.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1. / Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2020. május 31.


 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Az NSZKK feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

2. Az NSZKK Szervezeti és Működési Szabályzata

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2018. június 2. / Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2019. február 25.

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata 2017. június 1-jén került kiadásra a 26/2017. (VI.01.) NSZKK főigazgatói intézkedéssel.

Ennek módosítására került sor 2018. május 23-án, a 10/2018. (V.23.) NSZKK főigazgatói intézkedés kiadásával.

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VI.01.) NSZKK főigazgatói intézkedés jelenleg hatályos változata (egységes szerkezetben a módosításokkal):

3. Az NSZKK szervezeti elemeinek ügyrendjei

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2018. február 3. / Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2019. február 25.

Az NSZKK jóváhagyott ügyrendjei szabályzatként kerülnek kiadásra, amelyek egy főigazgatói kiadmányozást tartalmazó előlapból, valamint az érdemi szabályokat és adatokat tartalmazó mellékletből állnak.

4. Az NSZKK adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2018. szeptember 3.

Hatályos: 14/2018. (VIII. 3.) NSZKK főigazgatói intézkedés

Archívum: 33/2017. (VIII. 2.) NSZKK főigazgatói intézkedés (hatályát vesztette: 2018.08.03.)

5. Az NSZKK feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 2.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot törlésre kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

6. Az NSZKK hatósági ügyeivel kapcsolatos tájékoztatás

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 4.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot törlésre kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Az NSZKK nem lát el hatósági feladatokat.

7. Az NSZKK által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 5.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Az NSZKK nem nyújt, illetve a költségvetéséből nem finanszíroz közszolgáltatásokat.

8. Az NSZKK által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 6.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Daktiloszkópiai nyilvántartás, a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló a 2009. évi XLVII. törvény (Bnytv.) 37.§ - 51.§, továbbá a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. §-a alapján
DNS-profil-nyilvántartás, a Bnytv 52.§ - 66.§, továbbá a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. §-a alapján

9. Az NSZKK adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásainak azonosító adatai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 6.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi nyilvántartásába bejelentett adatkezelések:

NAIH-53767/2012 - biometrikus adatokat tartalmazó adatkezelés (DNS-minta, valamint ujj- és tenyérnyomat nyilvántartás)

NAIH-64955/2013 - objektumvédelmi kamerarendszer adatkezelése

NAIH-109663/2016 - központi objektumba belépő személyek adatainak adatkezelése

10. Az NSZKK nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mérték

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 7.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Az NSZKK nem rendelkezik nyilvános, kiadó által nyilvántartott IBAN számú kiadvánnyal.

11. Az NSZKK hirdetményei, közleményei

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 10.
Frissítés rendje: folyamatosan (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. október 30.

12. Az NSZKK által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 11.
Frissítés rendje: folyamatosan (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2019. február 25.

Álláspályázatok:
titkársági szakügyintéző – sikeres
szakügyintéző – sikeres
alapellátó orvos – sikertelen
belső kontroll koordinátor – sikeres
technikus (adó és könyv) – sikeres
technikus (épitész) – folyamatban
eszköznyilvántartó-analitikus – sikeres
bérszámfejtő és tb ügyintéző – sikeres
közbeszerzési referens – sikeres
építész/vízügyi szakértő – sikeres

13. Az NSZKK-nál végzett, alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 12.
Frissítés rendje: a vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 3.

Az NSZKK-nál alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálat, ellenőrzés egyelőre nem történt.

14. Az NSZKK közérdekű adatainak megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti elem megnevezése, elérhetősége, az adatvédelmi felelős neve

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 13.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot törlésre kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

15. Az NSZKK tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 14.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Az NSZKK mint szakértői intézmény az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény és az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról szóló 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet alapján a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara felé teljesítendő 2017. I. negyedéves adatszolgáltatási kötelezettségének  a MISZK saját elektronikus rendszerén keresztül határidőben (2017. április 20.) eleget tett.

16. Az NSZKK közérdekű adataival kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 15.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Állampolgároktól érkezett közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó megismerési kérelmek száma: 1 db, elutasított kérelmek száma: 0 db.

17. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az NSZKK az egyik szerződő fél

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 16.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Az NSZKK nem kötött közérdekű adatok hasznosításával kapcsolatos szerződést.

18. Az NSZKK kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek és egyéb adatok

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 17., 19-25.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Az NSZKK nem kötött közérdekű adatok hasznosításával kapcsolatos szerződést.


III. Gazdálkodási adatok

1. Az NSZKK éves (elemi) költségvetései

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 10 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2020. május 22. / Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2020. május 22.

2. Az NSZKK éves költségvetése végrehajtásáról készített beszámolói

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 10 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2020. május 22. / Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2020. május 22.

4. Az NSZKK-nál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 2.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2021. február 2. / Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2021. február 2.

5. Az NSZKK vezetőinek és vezető tisztségviselőinek illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai, valamint a költségtérítés összesített összege

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 2.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2021. február 2. / Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2021. február 2.

6. Az NSZKK egyéb alkalmazottainak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 2.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2021. február 2. / Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2021. február 2.

7. Az NSZKK által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok (kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond)

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 3.
Frissítés rendje: a döntéshozatalt követő 60 napon belül (előző állapot 5 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

  • 2017. évi adatok
  • 2018. évi adatok
  • 2019. évi adatok

8. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai és minősített adatok, továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével (A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kel érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy ever számíttt összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.)

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 4.
Frissítés rendje: a döntéshozatalt követő 60 napon belül (előző állapot 5 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2020. január 31.

9. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 5.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 7.

Az NSZKK-ban ilyen pályázati kiírás nem volt.

10. Az NSZKK által nem alapfeladatai ellátására (különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 6.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

  • 2017. évi adatok
  • 2018. évi adatok
  • 2019. évi adatok

11. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 7.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

  • 2017. évi adatok
  • 2018. évi adatok
  • 2019. évi adatok

12. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 8.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. október 16.