Pályaalkalmassági vizsgálatok

A bírói pályaalkalmassági vizsgálatról szóló 6/2020. (V. 25.) IM rendelet szerinti pályaalkalmassági vizsgálatot, valamint a felülvizsgálatot az NSZKK igazságügyi szakértői közül az igazságügyért felelős miniszter által kijelölt tagokból, elnökből és elnökhelyettesből álló

  • Vizsgáló Bizottság és
  • Felülvizsgáló Bizottság

végzi.

A Vizsgáló Bizottság elnöke: Dr. Szabados György igazságügyi orvosszakértő
A Felülvizsgáló Bizottság elnöke: Vas Gabriella igazságügyi pszichológus szakértő

Elérhetőségek

A Vizsgáló Bizottság és a Felülvizsgáló Bizottság székhelye Budapest.

Cím: 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 25. »keresés a térképen
Postacím: 1536 Budapest, Pf. 216
Telefon: (06 1) 477-2178
BM telefon: 18-517


Kérelmek beadása

A 6/2020. (V. 25.) IM rendelet szerinti vizsgálatra, illetve a felülvizsgálati eljárásra vonatkozó kérelem benyújtása:

  • a Vizsgáló Bizottság elnökének címezve,
  • elektronikusan a e-mail címre vagy
  • postán a 1536 Budapest, Pf. 216 postacímre

küldött levélben lehetséges.

A kérelmek tartalmára vonatkozóan a 6/2020. (V. 25.) IM rendelet az irányadó.
A kérelem beérkezését követően az Bizottság időpont egyeztetés céljából soron kívül felveszi a kapcsolatot a kérelmezővel.
A Bizottság elnöke írásban tájékoztatja a kérelmezőt a kijelölt vizsgálók személyéről, a vizsgálat időpontjáról és a díjfizetéshez kapcsolódó részletes információkról.


A vizsgálat, illetve a felülvizsgálati eljárás díja

A vizsgálat költségét átutalással kell megfizetni.
A vizsgálat elvégzésére csak a díj megfizetését és annak igazolását követően kerülhet sor.

Kérjük, hogy a vizsgálat díját csak a díjfizetés részletes információiról szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételét követően utalják el!

Bankszámlaszám: 10023002-00337201-00000000