NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Az NSZKK fejlődése szempontjából kiemelten fontos, hogy az ország határain kívül is - elsősorban az európai forenzikus tudományos térségben - minél szélesebb körben gyarapítsa szakmai tudását és publikálja eredményeit.
Az NSZKK angol elnevezése: Hungarian Institute for Forensic Sciences.


EUROPEAN NETWORK OF FORENSIC SCIENCE INSTITUTES - ENFSI

Az NSZKK tagja az Európai Forenzikus Szakértői Intézetek Hálózatának (European Network of Forensic Science Institutes, ENFSI), szakértői munkacsoportjaiban aktív tevékenységet folytat minden szakértői területen.
Az ENFSI 1995-ben alakult azzal a céllal, hogy fejlessze a kölcsönös információcserét a bűnügyi szakértői tudományterületeken.
A minőségirányítás, kutatás-fejlesztés és oktatás általános kérdésein túl a forenzikus szakértői területekkel önálló munkacsoportok foglalkoznak. A munkacsoportok szakmai segédletek, legjobb gyakorlatokat leíró kézikönyvek és jártassági vizsgálatok készítésével fejlesztik és egységesítik az európai bűnügyi szakértői tevékenységet.
Az ENFSI honlapja: www.enfsi.eu


EFSA 2020

European Forensic Science Area 2020 (EFSA 2020) elképzelésről, és azon belül egy európai forenzikus tudományos térség létrehozásáról és a forenzikus tudomány európai infrastruktúrájának fejlesztéséről szóló EU Tanácsi következtetés az Európai Forenzikus Szakértői Intézetek Hálózatát  (ENFSI) dedikálja a program megvalósításában résztvevő legfőbb európai szakmai szervezetként, és határozottan felkéri a tagállamokat a vele való szoros együttműködésre.
Az Európai Forenzikus Tudomány 2020 fő célkitűzései a forenzikus gondolkodásmód fejlesztése, a hitelességi lánc biztosítása, a minőségirányítás erősítése, a jártassági tesztek, minimum feltételek és az  egységes legjobb gyakorlatok térnyerésének növelése.


PRÜMI EGYEZMÉNYEK

A prümi típusú on-line biometrikus adatcsere az NSZKK Daktiloszkópiai Szakértői Intézetét és Genetikai Szakértői  Intézetét egyaránt érinti.
A különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB számú Tanácsi Határozat (2008. június 23.) 2011. augusztus 26-ai határidővel írta elő az operatív adatcsere műszaki feltételei megteremtésének kötelezettségét az Európai Unió tagállamai számára.

A 2012/445/EU és a 2012/446/EU Tanácsi Határozatok értelmében a prümi típusú DNS- és daktiloszkópiai adatcserék tekintetében Magyarország 2012. július 24-étől jogosult az éles adatcserére.
Az általa kezelt biometrikus adatok prümi típusú cseréjét a Daktiloszkópiai Szakértői Intézet 24 tagállammal, a Genetikai Szakértői Intézet 22 tagállammal valósítja meg.