Nemzetközi kapcsolatok

Nemzetközi kapcsolatok

Az NSZKK élénk nemzetközi kapcsolatait a szakmai haszon lehető legteljesebb kihasználása érdekében a letisztult célirányosság jellemzi.
Az NSZKK fejlődése szempontjából kiemelten fontos, hogy az ország határain kívül is - elsősorban az európai forenzikus tudományos térségben - minél szélesebb körben gyarapítsa szakmai tudását és publikálja eredményeit.
Az NSZKK angol elnevezése:  Hungarian Institute for Forensic Sciences .


European Network of Forensic Science Institutes - ENFSI

Az NSZKK tagja az Európai Forenzikus Szakértői Intézetek Hálózatának (European Network of Forensic Science Institutes, ENFSI), szakértői munkacsoportjaiban aktív tevékenységet folytat minden szakértői területen.
Az ENFSI 1995-ben alakult azzal a céllal, hogy fejlessze a kölcsönös információcserét a bűnügyi szakértői tudományterületeken.
A minőségirányítás, kutatás-fejlesztés és oktatás általános kérdésein túl a forenzikus szakértői területekkel önálló munkacsoportok foglalkoznak. A munkacsoportok szakmai segédletek, legjobb gyakorlatokat leíró kézikönyvek és jártassági vizsgálatok készítésével fejlesztik és egységesítik az európai bűnügyi szakértői tevékenységet. www.enfsi.eu


EFSA 2020

European Forensic Science Area 2020 (EFSA 2020) elképzelésről, és azon belül egy európai forenzikus tudományos térség létrehozásáról és a forenzikus tudomány európai infrastruktúrájának fejlesztéséről szóló EU Tanácsi következtetés az Európai Forenzikus Szakértői Intézetek Hálózatát  (ENFSI) dedikálja a program megvalósításában résztvevő legfőbb európai szakmai szervezetként, és határozottan felkéri a tagállamokat a vele való szoros együttműködésre.
Az Európai Forenzikus Tudomány 2020 fő célkitűzései a forenzikus gondolkodásmód fejlesztése, a hitelességi lánc biztosítása, a minőségirányítás erősítése, a jártassági tesztek, minimum feltételek és az  egységes legjobb gyakorlatok térnyerésének növelése.


Prümi egyezmények

A prümi típusú on-line  biometrikus adatcsere  az NSZKK Daktiloszkópiai Szakértői Intézetét és Genetikai Szakértői  Intézetét egyaránt érinti. A különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB számú Tanácsi Határozat (2008. június 23.) 2011. augusztus 26-ai határidővel írta elő az operatív adatcsere műszaki feltételei megteremtésének kötelezettségét az Európai Unió tagállamai számára.

A 2012/445/EU és a 2012/446/EU Tanácsi Határozatok értelmében a prümi típusú DNS- és daktiloszkópiai adatcserék tekintetében Magyarország 2012. július 24-étől jogosult az éles adatcserére.
Az általa kezelt biometrikus adatok prümi típusú cseréjét a Daktiloszkópiai Szakértői Intézet  24 tagállammal,  a Genetikai Szakértői Intézet  22 tagállammal  valósítja meg.