Nemzetközi kapcsolatok

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ élénk nemzetközi kapcsolatait a szakmai haszon lehető legteljesebb kihasználása érdekében a letisztult célirányosság jellemzi. Az Intézet fejlődése szempontjából kiemelten fontos, hogy az ország határain kívül is, elsősorban az európai forenzikus tudományos térségen belül minél szélesebb körben gyarapítsa szakmai tudását és publikálja eredményeit.

A központ angol elnevezése: Hungarian Institute for Forensic Sciences.

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ tagja az Európai Bűnügyi Szakértői Intézetek Hálózatának (ENFSI), szakértői munkacsoportjaiban aktív tevékenységet folytat minden szakértői területen. A nemzetközi kapcsolataink is legnagyobb részt az ENFSI munkacsoportok konferenciáihoz és értekezletekeihez kötődnek.

Az idei ENFSI vezetői konferencián a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ nyerte el a megtisztelő feladatot, hogy 2018. májusában megrendezze az ENFSI éves közgyűlését Budapesten.

European Forensic Science Area 2020 elképzelésről, és azon belül egy európai forenzikus tudományos térség létrehozásáról és a forenzikus tudomány európai infrastruktúrájának fejlesztéséről szóló EU Tanácsi következtetés a Bűnügyi Szakértői Intézetek Európai Hálózatát (ENFSI) a program megvalósításban résztvevő európai szakmai szervezetként dedikálja és határozottan felkéri a tagállamokat a vele történő szoros együttműködésre.

Az Európai Forenzikus Tudomány 2020 (EFSA 2020) fő célkitűzései a forenzikus gondolkodásmód fejlesztése, a hitelességi lánc biztosítása és a bűnügyi informatika térnyerése. A forenzikus gondolkodásmód fejlesztése tárgyú munkacsoport célja megtalálni azt a lehetséges eszközt melyen keresztül az ésszerű és szakszerű kirendelésekkel csökkenthető a „fölösleges” szakértői munka, ami a szakvélemények időszerűségének javítása mellett költséghatékonyság szempontjából is pozitív hatást eredményez.


A prümi típusú on-line biometrikus adatcsere a Nemzeti Szakértői és Kutató központ Daktiloszkópiai Szakértői Intézetét és Genetikai Szakértői  Intézetet egyaránt érinti. A „különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB számú Tanácsi Határozat” (2008. június 23.) hatályba lépését követően 3 évvel, 2011. augusztus 26-i határidővel írta elő az operatív adatcsere műszaki feltételei megteremtésének kötelezettségét az Európai Unió tagállamai számára.

A 2012/445/EU és a 2012/446/EU Tanácsi Határozatok értelmében a prümi típusú DNS- és daktiloszkópiai adatcserék tekintetében Magyarország 2012. július 24-étől jogosult az „éles” adatcserére.

A Daktiloszkópiai Szakértői Intézet jelenleg az alább felsorolt tagországokkal áll operatív kapcsolatban:

 • Ausztria (AT)
 • Belgium (BE)
 • Bulgária (BG)
 • Ciprus (CY)
 • Csehország (CZ)
 • Dánia (DK)
 • Észtország (EE)
 • Finnország (FI)
 • Franciaország (FR)
 • Hollandia (NL)
 • Lengyelország (PL)
 • Lettország (LV)
 • Litvánia (LT)
 • Luxemburg (LU)
 • Málta (MT)
 • Németország (DE)
 • Portugália (PT)
 • Románia (RO)
 • Spanyolország (ES)
 • Szlovákia (SK)
 • Szlovénia (SI)

A DNS-profil adatok prümi típusú cseréjét a Genetikai Szakértői Intézet a következő országokkal valósítja meg:

 • Ausztria (AT)
 • Belgium (BE)
 • Bulgária (BG)
 • Ciprus (CY)
 • Csehország (CZ)
 • Észtország (EE)
 • Finnország (FI)
 • Franciaország (FR)
 • Hollandia (NL)
 • Lengyelország (PL)
 • Lettország (LV)
 • Litvánia (LT)
 • Luxemburg (LU)
 • Málta (MT)
 • Németország (DE)
 • Portugália (PT)
 • Románia (RO)
 • Spanyolország (ES)
 • Svédország (SE)
 • Szlovákia (SK)
 • Szlovénia (SI) 

A prümi típusú adatcsere kapcsolatok többi tagállamra történő kiterjesztése a partnerek technikai felkészültségének függvényében folyamatos.

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ által kezelt bűnügyi és rendészeti biometrikus nyilvántartások a prümi típusú adatcserében történő aktív részvételnek köszönhetően folyamatosan növekvő mennyiségű találat hitelesítését végzik, amely jelentős mértékben segíti a hazai bűnüldöző szervek tevékenységét.