Publikációk

Büszkeséget jelent a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ számára, hogy működésével nem csak a bűnüldözés, a büntető igazságszolgáltatás és a polgári peres eljárások hatékonyságát szolgálja, hanem - a jogelőd intézmények munkásságát továbbfolytatva, és a nagy elődök nyomdokain járva - a tudományos életben is kiemelkedő szerepet tölt be.

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ dolgozói által vagy közreműködésükkel készített
publikációk és előadások (2017-2021)

A jogelőd intézmények publikációi:

Prof. Dr. Kertész Imre publikációinak bibliográfiája

Lontainé Dr. Santora Zsófia publikációinak bibliográfiája

Dr. Katona Géza publikációinak bibliográfiája

Dr. Déri Pál publikációinak bibliográfiája