ARCHÍV - Közérdekű adatok hasznosításával, felhasználásával és újrahasznosításával kapcsolatos adatok

A közzétételi egységgel kapcsolatban még nem volt szükség korábbi adatok archiválására.


A közérdekű adat közzétételével kapcsolatos technikai részletek

 • Jogalap: 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet II. 16-17., 19-25.
  • Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
  • A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
  • A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
  • A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
  • A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
  • A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
  • A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
  • A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
  • A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
 • Frissítés rendje: negyedévente, illetve folyamatosan
 • Megőrzés: előző állapot 1 évig archívumban tartásával / előző állapot törlendő
 • Aktuális adatok elérése: https://www.nszkk.gov.hu/kozerdeku/kozerdeku-adat-hasznositas
 • Lejárt megőrzési idejű archív adatok elérése: a közzétételi egységgel kapcsolatban még nem került sor archív adatok átadására a központi elektronikus jegyzék kezelőjének (www.kozadat.hu)