Az NSZKK többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Jogalap: 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet I. 7.

  • A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Frissítés rendje: változásokat követően azonnal
Megőrzés: előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Frissítve: 2021.07.23.


Az NSZKK 2017. január 1-jei megalakulása óta  nincs olyan gazdálkodó szervezet , amely az NSZKK többségi tulajdonában áll, vagy az NSZKK részvételével működik.


Az NSZKK jogelőd szerveivel kapcsolatos közérdekű adatok 2017. július 1-jétől voltak megjelenítve a honlapon az "Archív közérdekű adatok" menüpontban, a lejárt megőrzési idejű közérdekű adatok törlésére 2021. július 28-án került sor.