Jogszabályi háttér

Jogalap: 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet I. 2., II. 1.

  • A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
  • A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Frissítés rendje: változásokat követően azonnal
Megőrzés: előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Frissítve: 2021.11.26.


Az NSZKK feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

Az NSZKK feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök listája ide kattintva letölthető.


Az NSZKK szervezeti és működési szabályzata

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata 2017. június 1-jén került kiadásra a 26/2017. (VI.01.) NSZKK főigazgatói intézkedéssel.

Ennek módosítására került sor 2018. május 23-án, a 10/2018. (V.23.) NSZKK főigazgatói intézkedés kiadásával.

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VI.01.) NSZKK főigazgatói intézkedés jelenleg hatályos változata (egységes szerkezetben a módosításokkal):


Az NSZKK szervezeti egységeinek ügyrendjei

Az NSZKK jóváhagyott ügyrendjei szabályzatként kerülnek kiadásra, amelyek egy főigazgatói kiadmányozást tartalmazó előlapból, valamint az érdemi szabályokat és adatokat tartalmazó mellékletből állnak.


Az NSZKK adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Hatályos belső norma:


Az  NSZKK jogelőd szerveivel  kapcsolatos közérdekű adatok 2017. július 1-jétől voltak megjelenítve a honlapon az "Archív közérdekű adatok" menüpontban, a lejárt megőrzési idejű közérdekű adatok törlésére 2021. július 28-án került sor.