Nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A 2022. november 29-ét követően nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 37/C. §., valamint a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól szóló 499/2022. (XII.8.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a Központi Információs Közadat-nyilvántartás honlapján (https://kif.gov.hu/) érhetőek el.

Az adatokat az Infotv. 37/C. § (1) bekezdése alapján kéthavonta kell frissíteni, legalább 10 évig történő megőrzésükről a Központi Információs Közadat-nyilvántartást üzemeltető Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Kft. köteles gondoskodni.

(érvényes: 2022. november 29-től)


A közérdekű adat közzétételével kapcsolatos technikai részletek

  • Jogalap: 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet III. 6. (2022. november 29-ét megelőző adatokra)
    • A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A közzétett adatok utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2022.11.29.