Nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Jogalap: 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet III. 6.

  • A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Frissítés rendje: negyedévente
Megőrzés: külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartással

Frissítve: 2017.07.01.


NSZKK kifizetések

  • 2021. évi adatok
  • 2020. évi adatok
  • 2019. évi adatok
  • 2018. évi adatok
  • 2017. évi adatok

Jogelőd szervek közérdekű adatai

2016. évi adatok

  • Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (BSZKI) - tárgyévben nem történt ilyen jellegű kifizetés
  • Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (ISZKI) - tárgyévben nem történt ilyen jellegű kifizetés

2015. évi adatok

  • Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (BSZKI) - tárgyévben nem történt ilyen jellegű kifizetés
  • Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (ISZKI) - tárgyévben nem történt ilyen jellegű kifizetés

Az NSZKK jogelőd szerveivel kapcsolatos közérdekű adatok 2017. július 1-jétől voltak megjelenítve a honlapon az "Archív közérdekű adatok" menüpontban, a lejárt megőrzési idejű közérdekű adatok törlésére 2021. július 28-án került sor.