Alapított költségvetési szervek

Az NSZKK 2017. január 1-jei megalakulása óta  nem alapított költségvetési szervet. 

(érvényes: 2017. január 1-jétől)


A közérdekű adat közzétételével kapcsolatos technikai részletek

  • Jogalap: 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet I. 9.
    • A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A közzétett adatok utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2024.02.09.