Közalapítványok

Az NSZKK 2017. január 1-jei megalakulása óta  nem alapított közalapítványt .

(érvényes: 2017. január 1-jétől)


A közérdekű adat közzétételével kapcsolatos technikai részletek

  • Jogalap: 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet I. 8.
    • A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
  • Frissítés rendje: változásokat követően azonnal
  • Megőrzés: előző állapot 1 évig archívumban tartásával
  • Archív adatok elérése: https://www.nszkk.gov.hu/kozerdeku/archiv/kozalapitvanyok

A közzétett adatok utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2024.02.09.