Irányítás, felügyelet vagy ellenőrzés alá tartozó közfeladatot ellátó szervek

Jogalap: 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet I. 6.

  • A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése (hivatalos neve), székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Frissítés rendje: változásokat követően azonnal
Megőrzés: előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Frissítve: 2021.07.22.


Az NSZKK 2017. január 1-jei megalakulása óta  nem lát el irányítási, felügyeleti vagy ellenőrzési jogkört másik  közfeladatot ellátó szerv felett.


Az NSZKK jogelőd szerveivel kapcsolatos közérdekű adatok 2017. július 1-jétől voltak megjelenítve a honlapon az "Archív közérdekű adatok" menüpontban, a lejárt megőrzési idejű közérdekű adatok törlésére 2021. július 28-án került sor.