Létszám, illetmény és költségtérítés adatok

Jogalap: 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet III. 2.

  • A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Frissítés rendje: negyedévente
Megőrzés: külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Frissítve: 2023.08.07.Az NSZKK jogelőd szerveivel kapcsolatos közérdekű adatok 2017. július 1-jétől voltak megjelenítve a honlapon az "Archív közérdekű adatok" menüpontban, a lejárt megőrzési idejű közérdekű adatok törlésére 2021. július 28-án került sor.