Statisztikák

Az NSZKK, mint szakértői intézmény az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény és az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról szóló 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet alapján a  Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara felé   a MISZK saját elektronikus rendszerén keresztül teljesíti a negyedéves statisztikai adatszolgáltatását.

(érvényes 2017. július 1-jétől)


A közérdekű adat közzétételével kapcsolatos technikai részletek

  • Jogalap: 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet II. 14.
    • A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Frissítés rendje: negyedévente
Megőrzés: előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Archív adatok elérése: https://www.nszkk.gov.hu/kozerdeku/archiv/statisztika


A közzétett adatok utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2017.07.01.