Szolnoki Intézet

Szolnoki Intézet

NAH akkreditáció:

NAH-1-1761/2019 számon bejegyzett, akkreditált vizsgálólaboratórium

Az intézetről:

Az NSZKK Szolnoki Intézet Igazságügyi Orvosszakértői Iroda néven 1980 októberében alakult, illetékességi területe Szolnok és Békés megye volt. Az Intézet első székháza 1983-ban készült el. Ekkor már az új épületben három iü. orvosszakértő, két elmegyógyász, egy pszichológus szakértő kezdhette meg működését. A szakértői létszám és az intézet adminisztrátori személyzete tovább növekedett az évek során, szakterülete bővült, így a régi épület már szűknek bizonyult. 2000-ben egy újabb, többszintes, már saját tulajdonú székház kialakítására kerülhetett sor.

1988-ban Toxikológiai labor kezdte meg működését, melynek legfontosabb tevékenysége a véralkohol meghatározás volt. A toxikológiai tevékenység később kibővítésre került a kábítószer kimutatás elővizsgálataira is.

2008 januárjában megalakult az Intézet Békéscsabai orvosszakértői csoportja, mely 2017-ben önálló intézetté vált.

Az Intézet szakértői elismert szakemberek, akik közül került ki a MIOT Főtitkára, 1 fő a Magyar Igazságügyi Orvostani és Orvosszakértői Szakmai Kollégium tagja. Tagjai az ETT ISZT-nek. Hosszú évtizedeken keresztül a Debreceni Orvostudományi Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetének oktatói munkájában is részt vettek. Az Intézet szakértői tagjai a Megyei Orvosi Kamara Etikai Bizottságának.

Az Intézet kirendelése évente nő, 2005-től évente több mint 10 ezer szakértői vélemény készül, így az elkészített szakértői vélemények számát tekintve is az ország egyik legtevékenyebb intézetévé vált.

Az intézet vezetője:

Dr. Vörös Ferenc főtanácsos
intézetvezető, igazságügyi orvosszakértő

 

Az intézet kompetenciái:

  • 2/8. egészségbiztosítás
  • 2/17. igazságügyi orvostan
  • 2/18. igazságügyi pszichiátria
  • 2/21. klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológia
  • 2/36. igazságügyi toxikológia
  • 5B/30. vegyészet (kivéve toxikológia)
  • 11B/10. épületgépészet
  • 12/2. okmányszakértés
  • 12/5. ujjnyomatszakértés (daktiloszkópia)

Az intézet elérhetősége:

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Szolnoki Intézet
Cím: 5000 Szolnok, Tószegi út 4.
Postacím: 5004 Szolnok, Pf. 41.
Telefon: (06 56) 521-091
Fax: (06 56) 521-092
E-mail:
Állami Futárszolgálat elérhetőség: NSZKK Szolnoki Intézet