ARCHÍV - Felettes és felügyeleti szervek


A közérdekű adat közzétételével kapcsolatos technikai részletek

  • Jogalap: 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet I. 11.
    • A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
  • Frissítés rendje: változásokat követően azonnal
  • Megőrzés: előző állapot 1 évig archívumban tartásával
  • Aktuális adatok elérése: https://www.nszkk.gov.hu/kozerdeku/felettes-szervek
  • Lejárt megőrzési idejű archív adatok elérése: a közzétételi egységgel kapcsolatban még nem került sor archív adatok átadására a központi elektronikus jegyzék kezelőjének (www.kozadat.hu)